-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳, چهارشنبه

تک نوازی ظاهر اغبر در تاجکستان


 ظاهر اغبر، سفیر حکومت تسلیم شدۀ افغانستان زمانی برمقدم میرغضب تعصب و جهالت درافغانستان ( اشرف غنی) فرش قرمز پهن کرد. بعد از مفتضح شدن غنی، آبروی نا داشتۀ ملانصرالدین تاریخ ( رئیس صاحب جمهور) را شلاق زد. ایشان هنوز مقیم تاجیکستان است و درچند مورد واکنش چنین می گوید: 

«نمی‌توانم بگویم که طالبان پیروز جنگ است. خیر، بلکه این اشرف غنی بود که قدرت را پس از گفت وگوهای خیانتکارانه با طالبان رها کرد ... و فقط پنجشیر تحت رهبری معاون اول، امرالله صالح، مقاومت می‌کند. پنجشیر در برابر هر کسی که بخواهد مردم را به اسارت بگیرد، ایستادگی می‌کند».

اشاره: گفتار های ظاهر اغبراز تاجکستان ظاهراً به طور حساب شده، سبوتاژی است. مشارالیه طوری به قضایا می نگرد که فکرکنند درمریخ زنده گی دارد اما حتی در سیارۀ دیگری هم لمیده باشد، شبکه ارتباطی جهانی درهمه جا فعال است و جریانات سنگرگاه پنجشیرساعت به ساعت از کانال های دیداری و اجتماعی بازتاب می یابد. او واقعاً از جریانات پنجشیر خبر ندارد یا تۀ آستین چیزی دیگری دارد؟! این نکته به زودی فاش خواهد شد.

تک نوازی ظاهراغبر احساس مزورانه و مرموزی را منتقل می کند. گویی نام احمد مسعود، یادگار صدیق آرمان های قهرمان ملی، آن نمادِ تقوا و مبارزه، امید تاریخی برای نجات افغانستان را نه شنیده و قرار نیست هم شنیده باشد.

ما از اردوگاه مقاومت ملی پیوسته اطلاع می گیریم و یک حقیقت برای ما مشخص شده است که کسی به نام امرالله دیگر درعملیات بزرگ سیاسی و آماده گی برای جنگ درپنجشیر اصلاً درمحاسبه شامل نیست. امرالله البته حق دارد کنار خانه اش با بچه جوان ها والیبال بازی کند اما افسانۀ « تحت رهبری» حتی در زمانی که مجری اوامر شفاهی و سرپایی اشرف غنی خائن بود؛ باطل شده بود. البته الحق و الانصاف، که امرالله صالح در زندانی کردن جوانان پنجشیر، تشویق غنی به اعزام قوای سرکوب به پنجشیر، جلوگیری موفقانه از رسیدن حتی یک مرمی به پنجشیر و آوار کردن سینما پارک و فیس بوک نگاری دست باز داشت و خوب عمل کرد.