-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

قیام مردم درنفی طالبان، برای همه ناگهانی بود

 واقعیات میدانی در جنگ افغانستان نشان داد که نقشۀ روسیه، چین و پاکستان پس از خروج امریکا و ناتو، به هدف استقرار بلامنازع طالبان برمسند قدرت درکابل نتیجۀ معکوس به بار آورده است.

امریکا با خروج خنده آور خود، پلان های عملیاتی و راهبردی خود را در دیگرکشورهای آسیایی خلیج متمرکز کرده و ظاهراً دندان خود را کنده بود. با هجوم همه گانی طالبان در سراسر افغانستان، موج گستردۀ قیام های مردمی به حرکت درآمد که هم طالبان، هم امریکا و هم ائتلاف ضد افغانستان ( روسیه، چین وپاکستان) را تکان داده است.

این قسمت ماجرا را پیش بینی نه کرده بودند. لااقل روسیه و پاکستان ( شاگرد انگلیس) که با خواص جنگ افغانستان درمقاطع تاریخ آشنایی دارند؛ این احتمال را از نظر نمی انداختند؛ اما معلوم می شود که همه هوایی شده بودند.

درحال حاضر، نقص کار این است که نیرویی وفادار و بومی و یک دست ظهور نه کرده است که قیام سراسری و تاریخی مردم برضد طالبان را مدیریت و رهبری کند. قیام کننده گان از رهبران غارتگر وفاسد دردولت و خارج از دولت نیز به ستوه آمده اند. همین خلاء می تواند باعث از بین رفتن دست آوردهای قیام های مردم شود.