-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

تشدید تمرکز دشمن بر مزارشریف

 گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع خاص درصحنه، دریافته است که بعد از تحویل دهی هرات وقندهار، بلافاصله تمرکز دشمن بربلخ شدت گرفته است. همه ای قوت ها از 9 ولایت به طرف خطوط جنگ بلخ سوق داده شده اند. سفربری و تأمین تدارکات و اسلحه از سوی طالبان، با استفاده از ماشین جنگی غنیمتی از اردوی ملی و پلیس، منظم و شتابان است.

درکل عملیاتی توطئه آمیز دراطراف مزار درجریان است و قطعات و نهاد های مقاومت باید متوجه امنیت جانی مارشال دوستم و استاد عطا باشند. در بلخ، سخن از پلان های نا متعارفی درمیان است.