-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۷, یکشنبه

فایدۀ قطع انترنت پنجشیر

 قطع جریان انترنت پنجشیر به دستور طالبان دو فایده دارد: انگیزه برای نبرد تاریخی درحال آغاز، نیرومند تر می شود. ثانیاً رهبری جبهه را به ایجاد یک مرکز فعال ارتباط رسانه یی با دنیا وادار می سازد. 

اگر شبکه تلفن همراه هم قطع شده باشد، ضرر ندارد؛ چون جاسوس های طالبان در داخل دره، سرموقع و آنلاین به کابل راپور داده نمی توانند و کار شان مختل می شود.