-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

مذاکرات ناکام بین عبدالله - کرزی با نماینده گان طالبان


مذاکرات اسلام آباد و کابل به هیچ نتیجه یی مثبت نه رسیده است.

گزارش وصول شده از منبع معتبر درکابل حاکی است که مذاکرات و عرق ریزی های یک طرفۀ دکترعبدالله و کرزی جمع گلبدین حکمتیار با نفرات طالبان درکابل به بن بست رسیده است. علت عدم دستیابی به یک توافق ( هرچند کلی) آن است که طالبان شامل در گفت وگو ها افراد رده میانی و پائین مقام طالبان هستند که اختیار و صلاحیت هیچ فیصله یی را ندارند و عبدالله بیخی از خودش نماینده گی می کند!

درتلاشی دیگر، عبدالله گروهی از بزرگان و علمای پنجشیررا نزد خود طلبیده و با تشریح مسایل موهوم- دراصل، تلقینات سنجیده شدۀ خلیلزاد ( کاملاً به نفع طالبان)، بزرگان کارکشتۀ پنجشیر را نسبت به خود بیشتر مشکوک ساخته است.

درهمین حال، مذاکرات جاری در پاکستان، به نماینده گی از ستاد سیاسی و نظامی مقاومت ملی در پنجشیر نیست و تمرکز گفت وگو ها از سوی پاکستانی ها بیشتر بر قانع کردن سیاسیون افغانستان پیرامون تغییر شاخص های رفتاری طالبان در مورد نظام سیاسی و مدیریت اجتماعی است. نرمش نمایشی طالبان برای آن است که از حساسیت و شوک جامعه جهانی بکاهد و زمینه برای شناسایی گروه طالبان فراهم آید. منبع معتبر به گزارشنامه افغانستان بیان داشت که طالبان سیستم دولت داری و محور تصمیم گیری اصلی را با هیچ گروه و چهره یی سیاسی شریک نخواهند کرد.

مرکز رهبری و زعامت در قندهار متمرکز شده اما درعین حالی که از دیگر اقوام، نماینده گانی وارد جرگه حکومت می شوند، اما تعیین چهارچوب های دولت آینده به همان شکل و ریخت قبلی خواهد بود. یک شورای ممثل درکابل برای اجرای امورات پایتخت فعال خواهد شد.