-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

سخنگوی مارشال دوستم به امرالله صالح: مقصر شما هستید!


پاسخ احسان نیرو به شعار نویسی امرالله صالح در فیس بوک

امرالله صالح بدون آن که به ارتباط کشتار و کشیدن چشمان قطعه کوماندو در نیمروز تسلیتی بنویسد، در فتوا خانه فیس بوک چنین نوشت: کماندو های عزیز! نماد های  شجاعت و ایثار آنچه امروز در شبرغان انجام دادید، ثبت شاهنامۀ معاصر ما خواهد بود. شما بازوان حراست از عزت خاک استید که اسم تان دشمن را می لرزاند و حضور تان او را نیست میکند. افتخار برشما.

این درحالی است که شبرغانی ها یک ماه تمام زیرضربه وسلاخی دشمن قرار دارند و وزارت دفاع با آن همه طور وعرضش، به داد شان نمی رسید. قوای کمکی که دقیقاً در دقیقه 99 آن هم زیرفشار مردم و شبکه های اجتماعی به شبرغان سوق داده شد، خود درمحاصره افتاده بودند که اگر نفرات جنگی یارمحمد دوستم که به اراضی جنگ بلدیت دارند، از محاصره کشیده نمی شدند؛ فاجعه یی بار می آمد که نمایش قصابی 22 تن کوماندو سی تن دیگر در نیمروز به توان ده برابر مکرر می شد. 

درحکومتی که پشتوانۀ معنوی مردم را از دست داده، لوی درستیزش مثل مهمان در وزارت دفاع تشریف دارد ودریشی اتو کشیده اش خاک نه گرفته است. شخص مارشال دوستم از کابل در هدایت جنگ و شکست دشمن در شبرغان نقش بارز داشت. 


احسان نیرو سخنگوی مارشال دوستم در همین رابطه به امرالله صالح چنین پاسخ داد:

سلام جناب معاون صاحب با خوانش این نوشته شما اعتمادم  نسبت به تجربه استخباراتی و صداقت تان تحت پرسش آمد. آیا اطلاع دارید بعد ازاین که کماندوها به شهر شبرغان رسیدند چند ساعت بعد درمحاصره گیرماندند؟ اگر نیروهای تحت فرمان یارمحمد به موقع نمی‌ رسیدند، فاجعه نیروهای کماندو که درولایت فاریاب رخ داده بود؛ تکرار میشد. دراین شکی نیست که نیروهای کماندو فرزندان شجاع این سرزمین می‌باشند اینکه مسؤولین ناکارا توان مدیرت جنگ را ندارند. مقصر شما استید نه سرباز دلیر  امیدوارم قبل ازنشر متن دقت بیشتر صورت گیرد تشکر