-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

ولسمشر شرمسارتاریخ شد

 اشرف غنی فرار کرد اما برای ملت چه میراثی از خود به جا گذاشت؟

وحید امین

اشرف غنی جز آوارگی، جنگ، محتاجی، نفاق افگنی، تعصب، مشکلات قومی و زبانی، گرسنگی، بدبختی، نا امنی، سهمیه بندی، میلیون ها بیمار، معیوب، بیوه، یتیم، آواره و ناامید از آینده چیز دیگری برای ملت باقی نگذاشت! 

داکتر محمد اشرف غنی با چیغ، فریاد، تعصب، تکروی، خود کامگی، غرور، جهل، فریب و نیرنگ بدون شک یکی از تاریک ترین دوره های حکومتداری را در تاریخ افغانستان رقم زد. 

شعارهای دروغین او از جمله: 

منزوی ساختن پاکستان، دهلیزهای هوایی، پروژه های ساختمانی، صادرات میوه به اروپا، چندین برابر ساختن دسترخوان ملت، صادرات برق به هند و صدها وعده های دروغین دیگر ….. متاسفانه در دروان ریاست جمهوری داکتر محمد اشرف غنی جز بدبختی، فلاکت، معتاد شدن میلیون ها تن، آوار شدن صدها هزار جوان، گرسنگی، بدبختی، به هم ریختن شیرازه حکومتداری و تنش های قومی و زبانی و در نهایت هم جنگ خانمان سوز در تمام کشور چیز دیگری برای ملت به ارمغان نیاورد. 

نواسه ها، بلی گویان و چاپلوسان دربار آقای غنی با چه نام های که این ملت مظلوم را فریب دادند؟ دومین مغز متفکر جهان، استاد دانشگاه، نویسنده کتاب بازسازی دولت های ناکام و صدها نیرنگ دیگر اما به مرور زمان از زیر پلو شلغم برآمد. 

اشرف غنی تا توانست اقوام شریف افغانستان را از همدیگرجدا ساخت، توطئه ریخت، تعصب کرد و حال هم با فضلی، محب و خانمش به خانه یا کلیسای سابق شان و یا هم به خانه خسرش در لبنان فرار کرد و شرمسار تاریخ شد. 

مردم افغانستان ماند و درد، رنج، بدبختی و آوارگی!