-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

پیوند خونی طالبان و القاعده

 گروه طالبان، با شبکه القاعده روابط خونی دارد. بین عرب های خلیج و نفرات طالبان، هزاران ازدواج صورت گرفته و ثمرات این ازدواج ها، ده ها هزار نفر طالب و القاعده است. این دو گروه، همزاد و هم سرنوشت و هم خون یکدیگر اند. به عنوان مثال: زن انس حقانی عرب است. یکی از زنان جلال الدین حقانی عرب بود.