-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

زیر پوست شهر چیزهایی درجریان است

فردین برمکی اطلاع داد: امشب طالبان در محلات مسکونی وحشیانه وارد شده، دست به تلاشی و بازرسی خانه های مقامات در حوزه های 6، 2، 4 و 11 زده اند، موتر ها بعضی وسایل شان را چور و چپاول کرده اند.