-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

جوخه های مرگ و آی اس آی به دنبال مقامات امنیت ملی درکابل


جوخه های مرگ وابسته به طالبان و آی اس آی درکابل به دنبال خلبان ها، مقامات امنیت ملی و ژورنالیست اند. من پیام هایی از مردم دریافت داشته ام. شامگاه یکی از دوستان به وسیله همین دسه ها از خانه اش در ارزان قیمت بیرون برده شده است.  لطفاً به مکان های مصوون و به دور از خطر بروید.