-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۵, جمعه

سخنان گمراه کنندۀ بایدن

یک نکتۀ تاریخی و مهم باردیگر از زبان جوبایدن شنیده شد که مردم افغانستان هیچ‌گاه در طول تاریخ خود متحد نبوده و نیستند. دورنمای سخن وی آن است که افغانستان تقسیم شده خوب تر می تواند اداره شود. بایدن می گویند که ما می دانیم داعش از کجا رهبری می شوند. این را نمی گوید که داعش از کجا آمد؟ از آسمان پائین شد؟ داعش، محصول تفاهم جدید امریکا و پاکستان است.

بایدن یک وعدۀ گمراه کننده هم داد: ۳۱ آگست آخرین روز خروج ما از افغانستان است.

اگر این طور بود، داعش به نظامیان امریکایی حمله نمی کرد.