-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

اختلاف شدید بین درانی ها و غلزایی های طالبان

 گزارش می رسد که اختلاف بین دو فرقۀ قومی طالبان ( درانی وغلزایی) بسیار حاد شده است. 

سه روز پیش از مرگ ملا هیبت الله به دست برادران حقانی خبر داده بودم. شماری گفته اند که ملاهیبت الله دو سال پیش درجریان بمباران جان باخته است. هیبت الله درهیچ جبهه یی حضور نداشت که کشته شود؛ او درنتیجه درگیری های خصمانه داخلی از سوی مفرزۀ شبکۀ حقانی به هلاکت رسیده است.

قتل هیبت الله بر سر گرفتن زعامت طالبان بود که از دشمنی بین درانی و غلزایی نشأت کرده و اکنون به حالت انفجاری به خود گرفته است.

 شبکه حقانی، جریان تروریستی خاص آی اس آی است که روابط بین المللی نیز دارد. درظاهر امر نشان می دهند که امنیت کابل به دست شبکه حقانی واگذار شده است؛ حال آن که شبکه حقانی که اینک فرد مهم آن ها خلیل الرحمان حقانی درکابل دیدارها و اقدامات آشکاری را به راه انداخته، صلاحیت نظارت و کنترول کابل را به زور خود به دست آورده و با طالبان قندهاری به سرخیلی ملایعقوب پسرملاعمردرضدیت سختی افتاده اند.

فرد اول خاندان حقانی، با رهبران و بزرگان قومی زود زود ملاقات کرده و ازهریکی آن ها «بیعت» گرفته روان است. امکان هرنوع جنگ میان گروهی بین دو شق طالبان درکابل و دردیگر ولایات وجود دارد.