-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۷, یکشنبه

انتقال تجهیزات پیشرفته از پاکستان به کابل

جهت نظارت و کشف مکالمات افراد مهم به خصوص رهبران درداخل و خارج از کشور، دستگاه های و تجهیزاتی جدیدی از پاکستان و چین به کابل منتقل شده است. این اقدام زمانی صورت فوری به خود گرفت که مفرزه های پیشگام آی اس آی درعملیاتی که در دفاتر ریاست امنیت ملی انجام دادند، هیچ سند ومدرکی دندان بگیر، به دست شان نه افتاده است. کمپیوترهای همه خالی از حافظه و همه ای دوسیه ها و اوراق نوشتاری و صورت کُد ها حریق شده بودند.