-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

چال بازی طالبان

 

رهبران کابل نشین طالب،  همان تاکتیکی را بالای پنجشیر به کار می برند که اشرف غنی، بالای اسماعیل خان، مارشال دوستم و عطا نور به کار برد. آن ها اغفال شدند و به «جلالت مأب» اعتماد کردند؛ پنجشیر، همه ای آن تجربه ها را در دست خود دارد.