-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

«دختران به عنوان برده جنسی به پاکستان منتقل می‌شوند»

 روزنامه آرمان ملى:


حلیمه صدف کریمی، نماینده ولایت جوزجان در مجلس نماینده‌گان ادعا کرده در مناطقی که طالبان تصرف کرده‌اند، زنان و دختران واکسین شده و زیر نام جنازه به منظور برده جنسی به پاکستان انتقال داده می‌شوند. بانو کریمی که روز دوشنبه (18اسد) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت:

«چرا امروز امنیت شهروندی نداریم، چرا به صدای مردم ما کسی لبیک نمی‌گوید، شرم است، امروز چادری که زنان در بین طالبان پوشیده‌اند باید حکومت بپوشد».

او همچنان گفت: «من صدای درد زن و طفلی هستم که امروز تیرباران می‌شوند، من درد او برادری هستم که امروز فرزندان شهیدش‌ را دفن کرده نمی‌تواند، من صدای او زن و دختری هستم که پاکستان واکسینه کرده زیر نام جنازه به منظور برده جنسی به پاکستان انتقال داده می‌شود». 

بانو کریمی تصریح کرد، کسانی که داد از ننگ و ناموس می‌زنند کجا هستند! امروز زنان و دختران شما را  پاکستان به عنوان برده جنسی می‌برند، چرا بر نمی‌خیزید کور و کر هستید. این نماینده مجلس افزود: «امروز اطفال شیرخوار، زن سرباز ارتش که قهرمانانه در مقابل دشمن می‌جنگد، خواهرکارمند دولت تیرباران و یا به عنوان برده جنسی گرفته می‌شود».