-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۳, شنبه

این طرح استعجالی بی نتیجه است

 این طرح به خط اندازی عاجل خط دوم جنگ پس از شکسته شدن خط اول است. از هیچ منظری تضمین و اطمینان وجود ندارد؛ برعکس، احتمال اتفاقی که در هرات و دیگر ولایات دیده شد، درآن زیاد است. به نظر من، مارشال وعطا کاری کنند که تا بروز نتایج مذاکره دوحه و تلاش های بین المللی، جان خود را از ضایع شدن نجات دهند.

حکومت سقوط کرده و امکانات جیره بندی شده آن هم از طریق قول اردوی شاهین، بستن سرنوشت خود به بال کبوتر است. عامل اصلی ریزش و فروپاشی اردوی ملی درشمال، همین قول اردوی شاهین است. اگر توانایی است که قول اردو اول از انحصار ارگ خارج شود، بازهم یک راه مقدماتی باز می شود.