-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

مقاومت ملی افغانستان بارور می شود


عبدالعلی فایق اعلام کرد:

ترك معتبر ترين دانشگاه جهان Oxford و رفتن به جبهه مقاومت!

امسال با خيلي مشكلات داخل يكي از معتبر ترين دانشگاه جهان آكسفورد شدم تا درسهاي يك ساله خود را با بوديجه شخصي ام تكميل كنم و اتفاقا 27000 پوند به اين برنامه هزينه پرداخته ام و اكنون در وسط درسهايم هستم..، ولي هفته قبل از دانشگاه تاجيل گرفتم و آماده جنگ با طالبان هستم. پس منتظر تصميم #جبهه_مقاومت براي داخل شدن به جبهه هستم. 

Postponing Oxford University & joining the 2nd Resistance against the ruthless criminal Taliban. Ready for a long-lasting retaliation.