-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۰, چهارشنبه

ابتکار دفاع دربرابر طالب حالا در دست روسیه است


پایگاه اطلاع رسانی آیندۀ ما

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی

 کسانی که در افغانستان نمی خواهند با ارتجاع افراطی کنار بیایند ، احتمالاً با روزهای وحشتناکی روبرو خواهند شد: غرب  در طول 20 سال اشغال این کشور که طی آن نسل کاملاً جدیدی رشد کرده،  نتوانست حتی ثباتی نیمه کاره در این کشور پدید آورد و زمینه ای برای ایجاد مبانی یک پیشرفت مترقی تر را فراهم سازد – که این خود شاهدی دیگرمبنی بر شکست کامل سیاست جنگی غرب است. این وضع داخلی است. در عرصه خارجی چه تحولاتی برای منطقه اطراف افغانستان پیش بینی می شود؟ از تمام انچه  که تا کنون قابل مشاهده است  این واقعیت است  که غرب درین عرصه نیز شکست خورده است.

در اولین سال های اشغال ، نیروهای آمریکایی از پایگاههای نظامی در ازبکستان و قرقیزستان نیز استفاده می کردند. نیروی نظامی آلمان نیز سالها از  پایگاه  ترمیز در ازبکستان استفاده می کرد. این ها همه مربوط به گذشته هاست. آنچه امروز در آنجا رخ می دهد مانورهای مشترک نیروهای روس و ازبک است که  در ترمیز برگزار می شود. نیروهای نظامی روسیه پایگاه  خود را در قرقیزستان  ترک کرده و برای تمرینات مشترک به تاجیکستان روی آورده اند. دفاع خارجی در برابر طالبان دیگر در دست غرب نیست بلکه در دست روسیه است.

و چین؟ پکن سال هاست که با طالبان مذاکره می کند. هیچ چیز نشان نمی دهد که چین اشتباه غرب را تکرار کند و بخواهد با استفاده از عقب نشینی غرب خود جای آن را بگیرد و به  مداخله شدید داخلی بپردازد. از دیدگاه چین ، استقرار ثبات – یا حداقل وضعیتی که به طور نسبی به آن نزدیک باشد – مهمترین هدف خواهد بود.

از یک سو ، برای جلوگیری از حملات جهادی ها به سین کیانگ ، که با شمال شرقی افغانستان همسایه است ، و از سوی دیگر ، با نگاه به «جاده ابریشم جدید» ، که  از آسیای مرکزی و پاکستان می گذرد.

اگر مسکو و پکن در تحقق اهداف خود در اطراف افغانستان موفق شوند ، می توان از گسترش جنگ جلوگیری کرد.

با این همه باید با تاسف گفت چشم انداز آتی برای خود افغانستان چون بیست سال گذشته چشم اندازی تلخ خواهد بود .