-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۵, جمعه

چین برای ما پاکستان دوم شده است


ناکامی پاکستان درافغانستان، چین را صدمه خواهد زد. 

پیش رانش جنگ جدید سراسری علیه بقای افغانستان با محوریت پاکستان و چین، ما را به فکر بازنگرش موقعیت چین دربرابر افغانستان می اندازد.  بخشی از مسوولیت سیلاب خون درافغانستان پس از توافق طالب – خلیلزاد، به دوش چین است که ظاهراً با ارتش و آی اس آی پاکستان که بازی خون درافغانستان را رهبری می کنند؛ همسو و هم خونی نشان می دهد.

اما  چین احتمالاً افغانستان را از جنس تایوان فکر کرده است که نهایتاً مردمش پلاکات به دست می گیرند تا درخیابان، حق حیات خود را از حزب کمونیست چین التماس کنند.

 دنیای غرب جمع انگلیس و روسیه طعم شکست و سرخورده گی درافغانستان را چشیده اند. مزه دهان چین طور دیگر است. اما درین میان، چین یک «پاشنه آشیل» ( نقطه ضعف) ترمیم نا شدنی دارد. چین یگانه کشوری است که اهل ادیان ابراهیمی نیست و اضافتاً یک رژیم کمونیستی توتالیتار شبیه شوروی بریژنفی درآن حاکم است و همه ای لنگردنیای سرمایه داری نیز متوجه چین است.

 آرایش جنگ های آینده درجهان می تواند ازین زاویه صورت بگیرد که چین «اهل کتاب نیست» و این ضعف، هنوز یک هیولای خفته است که بیدار شدنی است. حداقل جنگ های آیندۀ دنیای اسلام رو به سوی چین خواهد داشت و این موج از سوی امریکا و جهان غرب نیز رهبری خواهد شد. هم اکنون پویایی ها علیه پاکستان وچین درسطح شورای امنیت ملل متحد درحال کلید خوردن است.

هند، هم طراز آسیایی چین ( درعین حال دشمن ذاتی چین) درصحنه است. سخنگوی وزارت خارجه هند روز گذشته به خبرنگاران دردهلی جدید گفت که هند و افغانستان شرکای راهبردی اند که اساس آن با امضای توافق نامه راهبردی بین افغانستان و هند در سال 2011 گذاشته شده است. بازگویی این پیام، متوجه روسیه، چین و پاکستان است.

چین چانس ندارد لباس تقلبی مذهب پاکستانی را در بر کند و با آن به میدان آید. 

دریک ماه اخیر با شروع توفان خیزش مردم علیه پاکستان وطالبان، چشم انداز تازه یی درتاریخ جنگ افغانستان نمودار شده است. سرنوشت پاکستان با جنگ بی تاریخ افغانستان درپیوند است و نشانه هایی وجود دارد که چین نیز خودش را درین سرنوشت بخیه زده است. بنا برین، چین با دو آسیاب اسلامی غیرقابل سرکوب در آینده مواجه است: سینکیانگ و افغانستان. 

وال استریت ژورنال نوشته است که طالبان اکنون جمعاً 400 ولسوالی درقلمرو افغانستان را در سلطه دارند و اکنون عقب درهای کندهار، لشکرگاه و هرات ایستاده اند. این روزنامه می نویسد فاجعه ای درحال وقوع درافغانستان عواقبی جهانی خواهد داشت. نخستین کشوری که از حوادث جدید صدمه می بیند، چین است. اتحاد هند و امریکا درافغانستان مصداق این گفته خواهد بود.