-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

برادری اسلامی، چیزی غیر از یاوه گویی اسلامی نیست

اشاره: هیچ کشور اسلامی درتاریخ، هیچ مسلمانی را همانند آن چه درغرب از مسلمانان استقبال شده و بیمه کرده اند، استقبال نه کرده و کمترین بیمه یی هم نه کرده اند.

مقامات ترکیه اعلام کردند که این کشور نمی تواند حتی یک پناهنده افغان را بپذیرد.

به گزارش اسپوتنیک، عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه گفت که کشورش قادر به پذیرش یک پناهنده از افغانستان نیست.

چلیک به خبرنگاران گفت: "ترکیه -اردوگاه پناهندگان نیست. ما دیگر این فرصت را نداریم که حتی یک پناهنده (از افغانستان) را بپذیریم. ما خودمان تصمیم می گیریم. ما با دقت از سرحدات خود محافظت می کنیم.
"