-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

نخستین جلسه بین دکترعبدالله، حامد کرزی و هیأت طالبان

 

خبر می رسد که بعد از ظهر امروز، نخستین دور مذاکرات بین هیأت طالبان با دکترعبدالله و حامد کرزی درکاخ سپیدار آغاز می شود. درین دیدار، عبدالکریم خرم و ادیب فهیم نیز حضور خواهند داشت.