-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

جنگ، سخت تر می شود/ جنگ ما نیست؛ جنگ آن هاست

 جنگ چندین کشور علیه چندین کشور در میدان افغانستان ورق دیگری خورد.

امریکا و ناتو شکست ازین شکست تاریخی دربرابر روسیه، چین و پاکستان مثل گذشته قد راست نخواهند کرد. اما تمرکز برجنگ وکالتی هرگز از بین نمی رود. به نظر من، چندین کشور به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که افغانستان درمعده چین و پاکستان هضم شود. این کشور در شکم هیچ قدرتی هضم نشده و همه را دیر یا زود اسهال ساخته است. 

موضع گیری امریکا و اروپا علیه طالب ظاهراً جدی و بی شوخی است. آن ها بسیار بی حیثیت شده و هیچ ملتی بعد ازین به دوستی یا دشمنی آنان اعتماد نمی کند. این بی حیثتی درافغانستان را به هرشکلی که باشد ترمیم می کنند. جنگ های امروز، جنگ زرق پول دربدنۀ یک قوم یا گروه با اراده است. با صد میلیون دالر، ده سال درخط جنگ زنده می مانند و هیچ نظامی به این ترتیب، روی پا نمی شود. تحریم ها علیه طالبان همه جانبه اند.