-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۴, پنجشنبه

مذاکره با طالب هیچ گاه نتیجه بخش نخواهد بود

 خبر می رسد که گروه طالبان همان روز و همان ساعاتی که با هیأت جبهۀ دفاع از افغانستان درشهر چاریکار مشغول مذاکره بودند، لشکرهای حشری آن در اندراب سرگرم کشتار و فاجعه آفرینی انسانی بودند. شمار زیادی از مردم را به ارتفاعات قاسان متواری کرده و مرتکب جنایت بشری شده اند. این نشان می دهد که طالب برای سرکوب قاطبۀ مردم، به شدت تب زده است. تب طالب فقط با داروی ضد تب ( سازماندهی نبردهای چریکی و سراسری) فرو می نشیند. این تجربه در دور نخست ظهور و جنگ های طالبان در دهۀ هفتاد خورشیدی ثابت کرده بود که با طالبان تنها می توان جنگید و آن را درهم شکست. گزینۀ دیگر، تن دادن به اسارت است.

محاذ جنگی مردمی در اندراب، خوشبختانه نیرومند و پر انگیزه است. مردم از خانه و حیات شان دفاع می کند، طالب، تعرض می کند. انتهای این جنگ عادلانه از همین حالا مشخص است: پیروزی بردشمن!