-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۸, دوشنبه

افغان کانادایی دیپلومات در کانادا مقرر شده است

 مقرری های غیر قانونی حنیف اتمر در وزارت امور خارجه


بعد از نشر گزارش از طریق گزارشنامه افغانستان تقرر هارون حبیبی شهروند کانادایی به صورت غیر قانونی و خلاف کنوانسیون ویانا به عنوان دیپلومات افغانستان در کنسلی ونکوور کانادا، باعث شد که کانادا درین مورد تحقیق کند.

 وزارت امور خارجه دولت کابل از ترس اعتراض دولت کانادا و اخراج  هارون حبیبی از کانادا و سلب تابعیت کانادایی او، در یک اقدام شتاب زده هارون حبیبی شهروند کانادا را که قبلا مستشار در کنسلی افغانستان در ونکوور بود، از ونکوور به سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی به عنوان مستشار تبدیل کرده است.

 وزارت امور خارجه با وجودی که پیرامون تقرر یک شهروند کانادا در داخل کانادا به عنوان دیپلومات افغانستان به آن کشور خبر نداده است، اینک بدون اطلاع به دولت کانادا به هارون حبیبی دو ماه وقت داده است تا کنسلی افغانستان در ونکوور را به مقصد واشنگتن ترک کند.

این در حالیست که ده ها کادر مسلکی وزارت امور خارجه در داخل کشور به جرم تاجیک بودن یا هزاره بودن  سال هاست که در انتظار مقرر شدن هستند.

این شتاب در تبدیلی نشان می دهد که دولت افغانستان متوجه تقرری غیرقانونی یک شهروند کانادایی به عنوان دیپلومات  افغانستان در داخل کانادا شده است و می داند که با اخراج آقای حبیبی و حتا سلب شهروندی ایشان در نهایت روبه رو خواهد شد.

حنیف اتمر در این اواخر خلاف قانون و مقررات، چندین شهروند خارجی را بدون اطلاع به کشور های متبوع شان همچو دیپلومات افغانستان مقرر نموده است.