-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۱, پنجشنبه

جنگ شمال، آیندۀ افغانستان را رقم می زند

 پایگاه های اردو و پلیس و امنیت ملی در شمال را متلاشی کرده و به طالبان تحویل دادند، حالا امید دارند که مردم بجنگند تا حکومت دوام بیاورد. این نا ممکن است. اولاً من بدین باورم که تحویل دهی سکوهای نظامی و عملیاتی درشمال، مرحله اول پلان شورای امنیت بود. مرحله دوم پلان، دام گذاری برای اسیر کردن مارشال دوستم و استاد عطا است. 

جنگ افغانستان پهلو ها و لایه های پنهانی دارد که معمولاً حتی وزیران دفاع و رهبران سیاسی از آن مطلع شده نمی توانند. جنگ مارشال دوستم ممکن است سرنوشت طالب را برای همیشه در شمال رقم بزند. اما امکان برعکس شدن محاسبه ها هم وجود دارد. مشکل مارشال دوستم و عطا این است که محتاج و متمننی شفقت و رحم از طرف اشرف غنی اند. خطرناک ترین بُعدِ افکار آن ها در همین نقطه مضمر است. من هزار درصد مطمئن هستم که شورای امنیت و اشرف غنی، اجازه نخواهند داد که مارشال دوستم دو باره به هیولای شمال تبدیل شود. خیلی بلد است که با پیشرفت و گریز احتمالی طالبان از میادین نبرد، عطا نور را به جان مارشال بیاندازد.