-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

توفان درهم کوبی دشمن متجاوز از کابل، در راه است

پروژۀ چین با عبور آتش از هستی افغانستان شروع شده است و دنیا دربرابر این تجاوز ایستاده است.

 از فحوای اطلاعات رسمی و غیر رسمی بر می آید که دشمن متجاوز و قبضه کرده برکابل باستانی از سوی مقاومت ملی افغانستان درهم کوبیده خواهد شد. کابل، هرگز درسیاهی نمی میرد.

محافل بین المللی ازین خیانت اشرف غنی و اندیوالانش شوکه شده اند و محاسبات امنیت جهانی بر هم خورده است. پروژۀ چین با عبور آتش از هستی افغانستان شروع شده است و دنیا دربرابر این تجاوز ایستاده است.

نیروهای دفاع همه جانبه از افغانستان عزیز، درداخل و خارج، درحال صف آرایی مجدد به هدف مصاف با دشمن تاریخی است. افراد ستون پنجم محور شرارت غنی و شرکایش را در هرجایی که هستید، افشا و فلج بسازید.

محافل جهانی متوجه شده است که پروژۀ فروپاشی ارتش، امنیت و اقتصاد افغانستان از سوی مراکزمشترک عملیاتی چین - پاکستان به همکاری اشرف غنی و ارکان خائن وی سازماندهی شده بود. اشرف غنی درسفر سری چند ماه پیش به راولپندی روی این چرخش وحشتبار درافغانستان به توافقاتی رسیده بود. این نکته بارها از سوی رحمت الله نبیل دایرکتراستخباراتی سابق افغانستان متکی به شواهد و راپور های تحلیل شده، پیشاپیش افشا شده بود.

درهمین حال تازه ترین یافته های گزارشنامه افغانستان بیانگرآن است که راه اندازی سیلاب فتوحات ویرانگر طالبان با اشتراک هزاران پاکستانی، به وسیلۀ مراکز عملیاتی تحت ادارۀ شعبه افغانستان در ارتش پاکستان به همکاری مالی و لوژستیکی چین وحمایت های ایران و روسیه انجام گرفته است.

 خطوط اصلی یافته ها مشعر اند که حتی رهبری طالبان درکویته، به شمول ملابرادر و رهبران سیاسی قطرنشین طالبان از آن چه ناگهانی درمیادین جنگ رونما گردید، از قبل مطلع نبوده و فتح مزارشریف، هرات وکابل را درخواب هم نمی دیده اند. غنی ، آی اس آی، چین و ایران در رأس کار قرار داشته اند. ده ها جنرال ارشد اردوی ملی و پلیس درانجام خیانت تاریخی علیه میهن خویش، با آی اس آی و ستون پنجم به رهبری اشرف غنی - امرالله هم داستان بودند.

اکنون، محافل جهانی، از انهدام یک بارۀ ارتش نیرومند و سریع العمل افغانستان به سختی تکان خورده اند. بحران درکاخ سفید درگردش است و اروپا هنوز از پس آیندِ سقوط افغانستان سرگیجه است. بنا برین، قرارگاه مقاومت ملی برای بازپس گیری افغانستان ( پنجشیر) با یک آزمون تاریخی - ملی دیگر رویاروی است. کوهپایه های پنجشیر یک بار دیگر، Green House و درعین حال، بسترگاه جنگی نجات سرزمین آبایی ماست.