-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

از شهکارهای درغل بابا

درغل بابا ( اشرف غنی) به قیمت انحلال قوای مسلح افغانستان و تباه کردن امید های نسل جوان افغانستان به فردای بهتر، امید داشت کته سرهای قدرتمند از جمله مارشال دوستم، عطا نور و اسماعیل را به دهان بلای طالب بدهد و تاریخ را تصفیه کند؛ اما این انتحار تاریخی، نتیجه معکوس به بار آورد. یک نمونه اش این است:

پنجاه میلیون دالر را بیرون انداختیم!

 یکی از همراهان اشرف غنی احمدزی: 

وقتی به چرخ‌بال بالا شدیم، برای رییس جمهور گفته شد که حدود صدکیلو وزن اضافه از معیار است، چه کار می‌کنید؟ ما که با این وضعیت نمی‌توانیم پرواز کنیم. بعد همه یکی طرف دیگری سیل کردیم، اشرف‌غنی نیز شتابان یک‌بار به طرف همه دید و گفت از شماها نمیشه کم کنم، بیک‌ها را کم کنید...همان بود که یک‌تعداد بیک‌ها را بیرون انداختیم و در محاسبه دریافتیم که نزدیک به ۵۰ ملیون دالر را بیرون انداخته ایم.