-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

روایت خائنانه مقامات امریکا


منیژه نادری

آیا مشاور امنیت ملی امریکا میداند که سربازان افغانستان چه گونه در برابر طالب رزمیده اند ؟!  حتی بعد از ختم سلاح شان،‌ با سنگ و چوب هم بر طالب پرداخته اند.

سربازان اردوی ملی افغانستان در میان دو دشمن قسم خورده قرار داشته اند، یکی طالب بنیاد گرا و فوج پاکستان دوم فاشیزم دولتی که از هر دو جانب کوبیده میشدند. دولت غنی عمدن اکمالات شان نمیکرد و ما صدها کلپ از جبهات را دیده ایم سرباز با خوردن نان خشک و آب هفته ها در برابر دشمن مقاومت کرده و تا آخرین مرمی اش ایستاده است.

معامله را خلیلزاد و دولت امریکا با طالب کرد و تاریخ اشرف غنی نظر به برنامهٔ امریکا تمام شده بود و باید کنار میرفت ولی هفته های آخر  مزهٔ ریاست جمهوری از کامش نمیرفت و پافشاری داشت.

ننگ و نفرین بر هر رسانه و اشخاصی که مقاومت صادقانه و جانبازانهٔ بیشتر از پنجاه هزار شهید و مدافعان این سرزمین را  نادیده می گیرند و هنوز از خر فاشیزم پایین نمیشوند.