-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۴, پنجشنبه

وقوع جنایات بشری در اندراب و کابل

اطلاع معتبر ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که تجاوز شبانگاهی دسته جات حشری طالبان در کابل به خانه های مردم به خصوص به حریم خصوصی شاغلان و مأموران حکومت قبلی درحاشیۀ شمالی کابل ( پایتخت) شدت گرفته است. ( نگاره سمت چپ)
موازی با آن از اندراب گزارش می رسد که در اثر سوقیات جنگی طالبان از چندین ولایات شمال به هدف درهم کوبی قیام کننده گان مردمی در سه ولسوالی اندراب، به ده ها زن و کودک نوجوان تجاوز جنسی صورت گرفته و متباقی مردم به کوه ها متواری شده اند. اطلاع رسانی از اندراب به دلایل مختلف ناقص صورت می گیرد و باید رویداد های تلخ و ضد بشری طالبان درهرحالت به مردم و جنانیان افشا شود. 
نیروهای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در اندراب، اخیراً ضربات خرد کننده ای را برصفوف مهاجمان دشمن وارد آورده اند. جنگ اندراب نخستین خروش آتشفشان خشم مردم علیه گروه طالبان است که از یک هفته به این سو به شکل جنگ نا برابر ادامه داشته و تا کنون از دیگراستقامت ها به رزمنده گان اندرابی کمک نه رسیده است. 
درهمرسانی خبرها سهم بگیرید.