-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

جنگ کبیر میهنی و دفاع


فراخوان ملی امروز :

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب

نوسانات عجیبی در وطن ما رو نما گردید. همه اندوه‌بار، همه پر بار ملال و همه درد ملامت و مرارت. اما به لطف خدا با ختم روز رو نه های بیش‌تر امید بر ملت گشوده شد.

اول اسارت غم انگیز امیر محمداسماعیل خان به عنوان پدر ریش سفید مقاومت در برابر تحجر طالبانی که طالب نامی برای پوشش های جنایات قاتلان و آدم کشان‌ و ویران‌گران و آتش افروزان است که الحمدالله زنده و حیات اند. دو‌ دیگر اعلام همبسته‌گی‌ دفاعی مشترک برای دفاع میهنی بین مارشال دوستم و استاد عطامحمد نور در واپسین ساعات روز،‌ یعنی تاریخ هر لحظه تغییر منفی و مثبت می کند و‌ تاریخ همین است.

قرآن کریم و احادیث پیامبر ص ما را از ارزش های خاص معطوف به وطن دوستی و دفاع سرزمین های ما رهنمود های ماندگاری اند و حتا حضور خود پیامبر در غزوات یک بخشی از توسعه و اشاعه‌ی دین اسلام و بخشی هم دفاع از مدینه به عنوان خانه‌ی دوم شان و دیگر بلاد های اسلامی بود. قرآن به صراحت وطن را برای ما با ارزش معرفی و ما را به حراست از آن مکلف می‌سازد. پروردگار خودش زادگاه های یا اراضی زنده‌گی پیامبران را در قرآن ذکر کرده است که ایجاب بحث مفصل را می کند.

و قدخلقکم َأْطواراً… ‌و طور سنین و هذالبلدالامین… یا لااقسم و بهذالبلد و انت حلً بهذالبلد‌ و والد و ما ولد… ‌‌مثل این ها آیات زیاد…

وطن دوستی در اصول و اسلوب اجتماعی و انسان زیستی جای‌گاه خود را نزد تمام انسان ها و مخلوقات خدا از گنجشک تا شیر های درنده دارد.

جنگ کبیر میهنی و دفاع مقدس:

اصطلاح جنگ کبیر میهنی و دفاع مقدس در روسیه و جمهوری‌های سابق شوروی و به خصوص جبهات شرقی مقابله با نیرو های هتلر بین سال های۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ بود. راویان می‌گویند این اصطلاح پرمعنا بعد از ایراد بیانیه‌ی ژوزف استالین انقلابی و فاتح جنگ با متجاوزان آن زمان بود که

خطاب به ملت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تاریخ ۳ ژوئیه ۱۹۴۱ عام و تاریخی و قابل کاربرد گردید. و تا حالا منابع رسمی شوروی سابق و همچنین منابع فدراسیون روسیه آن را جاگزین جنگ جهانی دوم کرده اند.

حضور در جنگ کبیر میهنی و دفاع مقدس وظیفه‌ی هر عضو سالم و بالغ و عاقل جوامع بشری است و بدون استثنای سیاسی، تباری، حس تعلق، جنسیت و ملاحظات دیگری که در روال عادی زنده‌گی قابلیت بحث را دارند.

در شرایط دفاع کبیر میهنی همه یک مشت ‌واحد می شوند و‌ هیچ اختلافی سبب شکست خط دفاع ملی نزد میهن دوستان و ملی اندیشان نه می شود.

گریزنده ها از این نوع دفاع مقدس و یا سنگ انداز ها در مقابل حرکت ملی دفاع میهنی خاین، محکوم به مجازات فقط و فقط اعدام آمد و به عنوان ستون پنجم ‌خیانت کار ملی به ملت معرفی می شوند.

مارشال صاحب دوستم و استاد عطامحمد نور:

لبیک گفتن شما برای هم سویی در جنگ کبیر میهنی و دفاع مقدس مبارک و‌ میمون است انتظار عقلانی هم از شما ها همین بود با توسعه دادن ساحه‌ی ارتباطات و هماهنگی کشوری در سراسر کشور پوز متجاوزان پنجابی، قبایل خیبر پشتونخواه و قبایل و دزدان و قاتلانی را که از هر کشوری باشند و به زادگاه ما ریخته اند از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به خاک بمالید، انشاءالله مقاومت ملی پیروز است

طالب نما ها شایعات قوی را پخش کرده اندکه گویا در ده محرم حملات سنگینی را بر علیه کابل انجام می‌دهند و از جانب ارگ و غنی و کرزی حمایت

می‌شوند. هموطنان گیر مانده‌ی ما تحت حاکمیت ظالمانه‌ی طالبان فریب نرم گویی های طالبان را نه خورده تا می‌توانند از آن ها پنهان شده و دور باشند که آسیب نه بینند. 

مدافعان وطن آگاه باشند، گاهی شایعه ها هم بخشی از حقایق اند برای کسب معلومات عمومی استخبارتی از اذهان عامه.