-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

خطای محاسبه ارگ


عزیزآریان فر

خیزش های مردمی در شمال تا جایی همه محاسبات غنی و کرزی را بر هم زده است. غنی و کرزی می کوشند تا جای امکان طالبان در شمال بجنگند و پای شان عمیق تر در گودال جنگ شمال فرو برود تا در مناطق شرقی و غربی به فکر سیطره و تسلط بیشتر نبرآیند‌. 

سنجش آنان چنین است که هرگاه طالبان در شمال مصروف جنگ شوند، می توانند با خیال راحت در کابل و بر بخش هایی از مناطق پشتون نشین حکومت کنند. 

اما شکست های پی در پی طالبان در شمال موجب شده است که تغییر تاکتیک بدهند و بیشتر جنگ را در شرق و جنوب متمرکز کنند و با تصرف چند جای تنور ییروزی های آذرخش آسای خود را گرم نگهدارند و برای بالا بردن روحیه جنگجویان خود و در دست داشتن ابتکار عمل در عرصه دیپلماسی دستاوردهایی داشته باشند. 

یکی از دلایل اصلی این که ارگ نمی خواهد طالبان در شمال سرکوب شوند، همین است.