-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

جزئیات قضیه معلوم نه شد

   دکترعبدالله از دوحه اوراق طرح حکومت عبوری که دربکس خود آورد که از سوی پاکستان و خلیلزاد تهیه شده است. طرح مذکور بدون مشوره با غنی و توجه به ملاحظات وی تدوین شده است که شامل استعفای حتمی غنی از قدرت است. اشرف غنی امروز روی همین مساله به سفارت امریکا رفته بود.