-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳, چهارشنبه

جناب نایبی، یعنی برگردان مصاحبۀ شما ناقص یا اشتباه است؟ / رزاق مأمون

 

جناب نایبی صاحب، شما سیمای شاخص سیاسی و ادبی هستید. ما و شما از سال های شصت خورشیدی می شناسیم. از آثار و دیده گاه های شما هم فیض برده ام.

این همان مصاحبه یی است که روزنامه اومانیته ارگان نشراتی حزب کمونیست فرانسه با شما انجام داده و من ترجمۀ فارسی آن را رأساً آورده ام. از روی مفاد و نکات اساسی گفت وگوی شما، «تبصرۀ» کوتاهی نگاشتم؛ که مسوولیت آن را می پذیرم. اما آن چه من نوشتم، «تبصرۀ دور از کارِ جدیِ ژورنالیستیک و من‌درآوردی» نبود. منبع نخست و مرجع دوم را معرفی کردم. نکات اساسی آن نیز در متن مصاحبۀ شما مندرج است. الناز گرجی، گزارندۀ مصاحبه به فارسی هم زنده و برحال است. 

این که من زبان فرانسه را نمی دانم که مستقیم از اومانتیه می آوردم، تقصیر من نیست. اگر با این گزاره سازگاری ندارید؛ لطفاً خود شما متن مصاحبه را برگردان کرده و بر الناز گرجی و این جانب منت بگذارید. با مهر، رزاق مأمون


طالبان دارای پایگاه مردمی در افغانستان است.

اومانیته- الناز گرجی

در میان اظهار نظرهائی که فعالان سیاسی افغانستان درباره فتح کابل بدست طالبان در این روزها کرده اند نظرات عبدالله نایبی، رئیس حزب خلق نوین افغانستان در مصاحبه با اومانیته دارای نکات قابل توجهی است. او می گوید "مردم نخواستند از دولت فاسد دفاع کنند".

اومانیته در مقدمه این مصاحبه می نویسد: کابل بدون مقاومت، بدون جنگ، به دست طالبان افتاد. برای رهبران حزب جدید خلق افغانستان، ایده سازماندهی مقاومت در برابر طالبان مطرح است. عبدالله نایبی، که همواره فساد قدرت مجاهدین را نکوهش می کرد، اکنون در تلاش است تا مترقیان را علیه طالبان جمع کند. 

اومانیته: آیا فروپاشی سریع دولت افغانستان شما را شگفت زده کرد؟

عبدالله نایبی: واقعاً نه. این فروپاشی قابل پیش بینی بود و من می گویم که این چیز خوبی است. دولت افغانستان پوسیده بود. رهبران آن جامعه را در وضعیت انحطاط کامل قرار داده اند. این کشور گرفتارطاعون فساد بود. به همین دلیل افغان ها از آن دفاع نکردند. این همچنین نتیجه استراتژی ایالات متحده و ناتو در افغانستان است. آنها با سرنوشت یک ملت بازی کردند. ورود طالبان به بازی بین المللی نمی توانست نتیجه دیگری داشته باشد. من همچنین خاطرنشان می کنم که پاکستان با آنها کارت "مدرنیته" را بازی کرده و با تروئیکای بزرگ شده ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان  اعلام کرده است که نمی خواهد امارت اسلامی طالبان در افغانستان تأسیس شود. در عین حال، این واقعیت که طالبان قدرت را به دست گرفته است، پیامد فوری در بر داشت که نشان میدهد نمای دموکراتیک که وجود داشت دیگر وجود ندارد. نیروهایی که اجازه فریب خود را دادند و می خواستند به این تصویر دموکراتیک اعتقاد داشته باشند، اکنون متوجه شده اند که واقعیت چیست. تحلیل های  ما درست بود. ما علیه دولت افغانستان و علیه طالبان جنگیدیم. من بیست سال پیش گفته بودم که آمدن ایالات متحده به افغانستان هیچ مشکلی را حل نمی کند. به این دلیل که خواست ایجاد یک دولت ملی و دموکراتیک با مجاهدین آن زمان، بویژه با جمعیت اسلامی مسعود، تناقض وحشتناکی داشت، زیرا آنها آن را نمی خواستند. مردم افغان خواهان خروج نیروهای مسلح خارجی از افغانستان بودند و این برخلاف اهداف استراتژیک ایالات متحده بود.

اومانیته: بازگشت طالبان به قدرت چه تاثیری خواهد داشت؟

عبدالله نایبی: طالبان دیگر نمی توانند مانند گذشته رفتار کنند. 20 سال گذشت و نمیتوانند درهای دنیای خارج را به روی خودشان و مردم ببندند.

به طور متناقض، به قدرت رسیدن آنها می تواند منجر به برقراری صلح در افغانستان، از بین رفتن فساد و همراه با آن برقراری عدالت شود که مردم به آن اطمینان خواهند داشت، اگرچه این یک عدالت اسلامی مطابق شریعت است.

ما نباید واقعیت را پنهان کنیم. در مناطق روستایی، مردم ایده های نزدیک به طالبان دارند، از جمله زنان. آنها احساس می کنند که با آنها نوعی بیمه عمر دارند، آنها فکر می کنند تحت حمایت هستند، غذای کافی دارند و فرزندان خود را بزرگ می کنند. من امیدوارم  و ما در این مورد کار خواهیم کرد که یک آگاهی سیاسی ایجاد  شود و مشارکت جدیدی را به ارمغان  آورد. جوانان که جز دولت تحت اشغال آمریکا چیزی نمی شناسند و زنان تحصیل کرده باید بدانند که باید مبارزه کنند. صفحه جدیدی با همه تناقضاتش باز می شود. تجزیه و تحلیل دقیق امکان شناسایی مسیر مورد نظر را ممکن می سازد اما  در حال حاضر ایجاد مقاومت مسلحانه در دستور کار نیست.

اومانیته: حزب شما چگونه عمل خواهد کرد؟

عبدالله نایبی: ما به نوبه خود، پس از جلسه کمیته مرکزی حزب مردم جدید، پیشنهاد برگزاری یک کنفرانس برنامه ریزی شده را با دعوت از همه نیروهای چپ و مترقیان افغانستان، در داخل و خارج را ترتیب خواهیم داد. ما مبارزه را برای سازماندهی جوانان، زنان، همه کسانی که با ایدئولوژی طالبان و جهان بینی آنها مخالف هستند هدایت می کنیم تا دیدگاه دیگری مطرح باشد و این مستلزم یک مبارزه بزرگ است.

اومانیته: نگرش بین المللی چگونه خواهد بود؟

عبدالله نایبی: پاکستان، چین و روسیه علاقه ندارند طالبان از کنترل خارج شوند. اسلام آباد به دلایل اقتصادی به آرامش در افغانستان و صلح پایدار نیاز دارد. چین می خواهد با طالبان روابط همسایگی خوبی برقرار کند تا به منابع طبیعی افغانستان دسترسی پیدا کند. برای روسیه، ثبات در جمهوری های جنوب آسیای مرکزی و جلوگیری از نفوذ جنگجویان افراطی اسلامگرا به خاک روسیه نگران کننده است. کشورهای غربی باید فشارها را بر کابل ادامه دهند تا از ایجاد دیکتاتوری مذهبی کهن در این کشور جلوگیری شود.

به رسمیت شناختن بین المللی باید به نگرش رهبران جدید در کابل و رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان در جامعه افغانستان بستگی داشته باشد و این به نظر من یک نکته اساسی است. اروپا و به ویژه فرانسه باید از نیروهای دموکراتیک افغانستان در مبارزه برای دموکراسی و پیشرفت حمایت کنند!

.https://www.humanite.fr/abdullah-naibi-president-du...