-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

مارشال دوستم درحال ارتکاب آخرین اشتباهمارشال صاحب!  قدرتی که دراختیار توست، دردست هیچ یک از شاملان رنگ زرد جلسه گران ارگ نیست.

دیدن عکسی از جلسه چند سیاسی شکست خورده و خام طمع درمحضر اشرف غنی، فسوس ناک است. اما دیدن مارشال دوستم، فاجعه بار است. به نظر می رسد که مارشال صاحب، هنوز از طلب مرحمت از اشرف غنی خسته نه شده و ندیمانش هم به جد او را ازین کار برحذر نمی دارند که آی مارشال، « همچو اشک روی مژگان سرنوشت ایستاده ای هشیار باش!»

شاگردان نا کرده کار، از ترکیه آمده گی، شما را لب پرتگاه رسانده اند.

وزیر دفاع بریتانیا، از صاحبان اشرف غنی خود می گوید که ناتو در افغانستان خیانت کرده و افغانستان ومردم کشور را به تحویل جهنم تروریزم داده است. اما شما از غنی امید دارید که به وعده هایش برای تشکیل ستاد بسیج مردمی وفیصله های آن وفادار بماند؟

غنی را به تشکیل ستاد مردمی برای دفاع از کشور چی کار؟ کنفرانس بگیرید و از غنی و اندیوالانش استجواب کنید که 360 هزار نیروی کمربسته و مجهز را کجا پنهان کرده است که امروز، ولایت به ولایت سر ناموس، دارایی، دست آوردها و امیدهای مردم تجاوز می شود و خلیلزاد و حلقات محافظه کار از دیدن ویدیو های فجایع جشن می گیرند؟!

این آخرین دروغ انتقالی و غافلگیر کنندۀ غنی و شرکاء است تا چند روز بعد، کار بغلان و بلخ به اتمام برسد؛ آنگاه به حساب شخص خود شما و دیگر شیرپور نشینان خواهند رسید.

 مارشال!

قدرتی که دراختیار توست، دردست هیچ یک از شاملان رنگ زرد آن نشست نیست. به قدرت خود واقف باشید. نیروی خطرناک و ترسناک میلیونی – مردمی دراختیار تان است؛ این قوه را برای چه روزی پس انداز کرده اید؛ قوتی که ساعت به ساعت زیرسیطرۀ طالبان به تحلیل می رود. 

بسم الله، عبدالله، سیاف، خلیلی، محقق... همه ای این ها توانی برای بسیج مردم ندارند. مدت هاست که به جای رابطه با مردم، با دارایی های خویش در ارتباط اند و مردم خواسته اند که مزاحم شان نشوند. 

به سوی گودال مظلوم نمایی خود خواسته بیش ازین جلو نه روید. بعد ازین اشتباه، شما دیگر هیچ اشتباهی نخواهید کرد؛ زیرا دیگر از محاسبات سیاسی و نظامی برای همیشه بیرون پرتاب می شوید. پیشنهاد ما این است: به جای حضور درکاخ، به کوه بروید. به زودی، دشمن، درهم آهنگی کامل با اشرف غنی و اندیوالانش،  بعد از یکسره کردن کلان شهرهای شمال، به تسخیر پنجشیر حرکت می کنند. تا دیرنشده، به سوال تاریخ پاسخ عملی بدهید؛ درغیرآن، تاریخ به حساب تان خواهد رسید.