-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۱, پنجشنبه

میر رحمان: والی پروان تسلیم نه خواهد شد!

 

همایشی استعجالی درپروان برگزار شد که مظاهرش برون افگنی ترس درون از زبان صاحبان صلاحیت بود.

جمهوری منزوی درکابل بسیار هراسان شده است. ولایت به ولایت مارش طالبان دوام دارد. از همکاری با طالبان نتیجه معکوس گرفته است. میررحمان رحمانی که ترس و تخویف درگفتارش موج می زد، رفته به ولایت پروان و از اجماع سیاسی و نظامی گپ می زند. نام برده خوب مدلل است که حالا خیلی دیر شده است.

می گوید که والی پروان مثل والی بغلان نیست که ولایت را تحویل طالبان بدهد.  عذر دارد که خواهش می کنم نیروهای دفاعی خود را کمک کنید؛ نگذارید شکار تروریست ها شوند. تا دیروز، جمهوری سه نفره، همه ای نخبه های جنگی خارج از دولت را «غیرمسوول» و ملیشه می گفت.

یک نفر از صف حضار گفت: با دست خالی می شود؟ صد بارتماس گرفتیم کسی جواب نداد!

رحمانی خود لاجواب ماند. بیم آن می رود که بعد از اجلاس ساخته گی درپروان، پروان به زودی سقوط نه کند!