-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۴, پنجشنبه

توهم علمای شیعه در بارۀ طالبان


تعبیر خواب های عالمی بلخی دربارۀ طالبان، به زودی روشن خواهد شد.

کورس 20 دقیقه سید حسن عالمی بلخی به طالبان

سید حسن عالمی بلخی در شبکه طلوع نیوز، به طالبان وعظ می کند. می گوید: فکر ما در همه ای مسایل، درقضایای کشور، همسان فکر امارت اسلامی است. نظام اسلامی آینده را در توافق با همدیگر باید بسازیم. قراین و شواهد نشان می دهد که درحالت بهتر در حرکت هستیم.

سید حسن عالمی بلخی همچنان در بارۀ حقوق بشر و جامعه شناسی برای طالبان ارشاداتی داشت!