-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳, چهارشنبه

طالب ساعت به ساعت نا شکیبا تر می شود

سازش و تفاهم با طالبان یک توهم است که خود طالب در خلق آن تلاش دارد.

 این نرمش و کرنش دروغین طالبان به زودی پایان می گیرد. طالب، ماشین جنگی است؛ بدون غرش، پنجر وبی مصرف می شود. استخبارات این را نمی خواهد. به مرور، قیودات نظام مند و ایجاد خفقان عمومی در کابل و افغانستان اعمال شدنی است. طالب چهرۀ مدنی ندارد؛ یک چهره واقعی دارد: زور و ضرب و جلو روی با خشونت دایم و لاینقطع.

رویارویی با پنجشیر و جامعه جهانی، باعث شده که طالب کمی دم بگیرد. این دیو های مست به زودی به همه جا حمله ور خواهند شد. تشویش طالب از جنگیدن بدون دست آورد با جبهه پنجشیر است، آنگاه طلسماتش شکسته می شود؛ این بار که طلسمش شکسته شد، زوال قطعی این پدیده نیز امری قطعی خواهد بود.