-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۶, شنبه

می توان حدس زد که حملات داعش سریالی خواهد شد

 به کدام دلیل؟

به این دلیل که حمله به فرودگاه کابل کوردینه و نقشه شده از قبل بود و همه از آن آگاه بودند. امریکا، انگلیس و دیگرکشورها رسماً و آشکارا از وقوع آن اطلاع و هشدار داده بودند. این حمله مثل جادۀ یک طرفه بود که باید به سر می رسید؛ هشدارش یک تشریفات بود. از همین رو، امریکا، انگلیس و دیگرکشورها هیچ اقدامی برای خنثی کردن آن انجام ندادند! آری... به همین ساده گی!

درافغانستان، دیگرهیچ چیزی لایۀ پنهانی خود را تا مدتی طولانی نمی تواند حفظ کند. جنگ کشورها با همدیگر در زمین ما، آرام آرام شکل مستقیم به خود می گیرد.