-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

لاف زنی سخنگوی طالبان به ارتباط پنجشیر

همه جا ها به طالبان تحویل شد؛ اما درپنجشیر باید بجنگند. دیر یا زود حمله خواهند کرد؛ آنگاه معلوم خواهد شد که چه به دست می آید.

عبدالله پیمان

این که جناب نعیم سخنگوی طالبان می گوید پنجشیر را به زور اشغال خواهند کرد، خودش بهتر از هر کسی می داند اگر آنها چنین توانی داشتند، لحظه ای را فروگذاشت نمی کردند و تهاجم خویش را بالای پنجشیر آغاز می کردند. لذا هم او و هم مردم می دانند سخن او بلوفی بیش نیست، برای این که هر جایی را که تا الان بدست آورده اند، علت اش این بوده که اشرف غنی به عنوان طالب نکتایی پوش چنین زمینه ای را برای آنها فراهم کرده و مناطق را در اختیار آنها قرار داده است. 

حالا چون اشرف غنی و دم دستگاه آن وجود ندارد که از پشت خنجر بزند، طالبان از حمله بالای پنجشیر- مرکز مقاومت- به شدت در هراس اند و فکر می کنند که شکست آنها در پنجشیر اتوریته ای را که در نتیجه دیپلماسی و سیاست تسلیم دهی غنی بدست آورده اند و نام اش را فتوحات گذاشته اند، از دست خواهند داد و این بستری خواهد شد برای قیام های بزرگ علیه آنها در شمال و شمال شرق.  

با این واقعیت می شود سخن ایشان را در واکنش به پایین آمدن روحیه نیروهای شان بعد از شکست سنگین در اندراب تفسیر کرد. در این نبرد که منجر به بیرون راندن طالبان از چند ولسوالی شد، نیروهای مقاومت تلفات غیر قابل باوری بر آنها وارد کردند که براساس داده ها بیش از ۳۰۰ کشته و زخمی بر جا گذاشته اند و تعداد کثیری از تانگ ها و وسایط نقلیه و سلاح های سنگین و خفیف آنها در اختیار نیروهای مقاومت درآمده است. لذا نعیم مجبور بوده برای ترمیم روحیه شکست خورده سربازان شان چنین بلوفی را تحویل رسانه های جمعی بدهد.