-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

غرفۀ یک دنده گی و خیانت جمهوری سه نفره تخته کوب می شود


 امریکا کلاه رسوایی استعفای اجباری را بر سر «جمبوری» خود می گذارد. همه چیز، دروغ، توهم و افسانه بود. سلطان تعصب از خود چه به جا گذاشت؟ آنانی که خود را به دلایل قومی از نخ بابای تعصب و دروغ آویخته بودند، فرصت تجدید نظر و شستن چشمان بصیرت خود را هنوزدر اختیار دارند.