-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

درغل بابا از همان قوای امنیتی که منحل کرد، تشکری کرده!!

اشاره: وندی شرمن سرپرست وزارت خارجه امریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی اضطراری با اطمینان به جواب یک خبرنگار در مورد اشرف غنی گفت:  غنی با فرار خود دیگر نزد ما یک ادم‌سیاسی نیست.

از برگۀ آزادی بیان

من به امارات عربی هستم. 

مسوولان امنیتی به من خبر داده بودند که توطئه جانی در کمینم بوده است.

جنگجویان طالبان در اطراف دروازه های ارگ بودند.

یا باید می ماندم یا باید می رفتم. 

نمایندگان بین المللی به من گفته بودند که اکر نروی، اوضاع خراب می شود. 

افغانستان مانند سوریه و یمن می شد. 

من مجبور شدم از کشور بیرون شوم‌.

طالبان و افراد ناشناخته داخل ارگ شدند. اتاق به اتاق می گشتند. 

قرار بود که مانند ۲۵ سال قبل حادثه خونین رخ دهد. 

بی عزتی افغانستان را نمی خواستم. 

مجبورا از افغانستان بیرون شدم. 

برای جلوگیری از ورود افرادی که با زبان بیگانه صحبت می کردند، کسی مقاومت نکرد. 

به کسانی که می گویند از افغانستان فرار کردم، می گویم که بدون دلیل قضاوت نکنید. 

هر کس که گفت رییس جمهورتان فرار کرد، باور نکنید. 

من هیچ چیزی با خود بیرون نکردم. 

حتی با چبلی بیرون شدم. 

تمام اسرار دولتی به دست دیگران افتاده است. 

در مورد ترک افغانستان هیچ هماهنگی نداشتم.

با یک پیراهن تنبان و چبلک فورا بیرون شدم. 

بیرون کردن پول از افغانستان توسط من دروغ است. 

بیرون شدن من از کابل سبب شد که وضعیت کابل خراب نشود. 

از گفته‌های صلح‌ کنونی که توسط عبدالله عبدالله و حامد کرزی پیگیری می شود، استقبال می کنم و کامیابی شان را می خواهم. 

دوباره از همه نیروهای امنیتی خود تشکر می کنم.

من قصد فرار و جلاوطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خون ریزی جلوگیری شود. 

به مشوره هستم که دوباره به افغانستان برگردم.