-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۷, یکشنبه

هشدار مردم پریان به والی پروژه یی پنجشیر

فشردۀ اعلامیه مشترک علما، فرهنگیان، متنفذین و جوانان ولسوالی پریان، در پیوند به اقدام تفرقه انداز اخیر حکومت محلی ولایت پنجشیر:

با تاسف آگاه شده ایم که مسئولان حکومت محلی ولایت پنجشیر، در یک اقدام غیر مسئولانه، تعهد نامه ای را بنام " قطعه نامه " به امضای برخی از ملک های دهکده ها، قوماندانان جهادی و و متنفذین ولسوالی پریان گرفته اند که باعث ایجاد شکاف در بین مردم با هم برادر ولایت پنجشیر خواهد گردید.

مردم پریان عقبه ای ارزشمند و افتخار آمیزی از جهاد و مجاهدت در برابر لشکر سرخ شوروی و لشکر سیاه طالبان و پاکستان را با خود حمل می کنند. محل گرایان کوردل، دست از لجاجت و خودخواهی و تفرقه افگنی برنمی دارند که نمونه اش تعهد گرفتن از مردمی است که قهرمان ملی در تعهد و شجاعت آنان برای دفاع از کشور و ارزش های جهاد و مقاومت، لحظه ای هم درنگ نکرده بود و ذره ای هم تردید نداشت. 

 در شرایطی که جغرافیای پریان از پنج سو، با ولایات به شدت نا امن همجوار است و جوانان پریان و قوماندانان جهادی بصورت مداوم و شبانه روزی تمام کوتل های مرزی را زیر ترصد و نظر خویش دارند، بجای دست زدن به این اقدام فتنه انگیز، در قسمت تجهیز و تسلیح هرچه بیشتر مردم و فراهم آوری امکانات جنگی و آموزش جوانان برای مبارزه با لشکر شرور و جنایت پیشه و مزدور طالب، اقدامات عاجلی را روی دست بگیرند.

بنابراین اقدام حکومت محلی را به عنوان یک اقدام فتنه انگیز، غیر منصفانه و غیر عادلانه محکوم کرده و ذیلا اعلام می داریم که: 

۱. حکومت محلی باید از اقدامات فتنه انگیز و تفرقه زا دوری می جست و تمام تلاشش را در جهت حفظ انسجام مردم قهرمان پنجشیر مبذول می نمود که متاسفانه وضعیت برعکس است.

۲. حکومت محلی باید به مردم تعهد می نمود که در هیچ حالتی پشت مردم را خالی نمی گذارد و تمام مساعی خود را در جهت حفظ آرامش مردم و ولایت پنجشیر بخرچ می دهد که تا هنوز چنین نکرده است.

۳. جوانان ما به آموزش های نظامی نیاز دارند، باید اقدامات عاجل در جهت فراهم آوری آموزش و تعلیمات نظامی آنان صورت می پذیرفت که چنین نشده است.

۴. نیرو های خیزش مردمی نیاز به تسلیح و تجهیز بیشتر دارند اما حکومت محلی به این مهم توجه ندارد؛

۵. کوتل های مرزی ولسوالی پریان با ولایات نا امن است، نیاز به ایجاد استحکامات دارند. حکومت محلی هیچ اقدام درخور تذکری روی دست نگرفته است.

با احترام

۱۴۰۰/۵/۱۶ خورشیدی