-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

احمد مسعود: از افغانستان دفاع می کنیم

 مسعود در مصاحبه با مجله ARD؛

- "ما در آخرین پناهگاه برای مردم افغانستان هستیم، از مشروعیت و حاکمیت افغانستان دفاع می‌کنیم، از دره پنجشیر و همچنین از همه‌ی مردم در تمام افغانستان؛"

- احمد مسعود همچنان گفت: "غرب باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا فوراً خشونت‌ها را پایان دهد و دولتی گسترده و فراگیر را بپذیرد. آنها باید بپذیرند که تغییرات زیادی صورت گرفته است و باید حقوق زنان و حقوق بشر را رعایت کنند."