-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

نیمی از پول های دزدی شدۀ ولسمشر درخط رنوی باقی مانده

نیروی اهریمنی حرص چقدر هولناک است. وجدان غنی بابا مثل ماهی از آب کشیده شده و زیر آفتاب گذاشته شده بود!

 اسپوتنیک:

نیکیتا ایشنکو، سخنگوی نمایندگی دیپلماتیک روسیه گفت، اشرف غنی، رئیس جمهور مستعفی ( فراری) افغانستان با موترهای پر از پول از کابل فرار کرد، آن چه که آنها نمی توانستند با خود ببرند در خط برخاست فرودگاه رها کرده اند.

 گفته شد: چهار موتر پر از پول بود به فرودگاه منتقل شد، آنها سعی کردند قسمت دیگر پول را به هلیکوپتر برسانند، اما همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.

نیکیتا ایشنکو، سخنگوی نمایندگی دیپلماتیک روسیه گفت: "بخشی از پول در خط پرواز میدان باقی ماند".