-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۱, دوشنبه

نه طالب تغییر کرده، نه اشرف غنی


یعقوب یسنا

 اشتباه‌های غنی و رفع اشتباه‌‌های او در این شرایط 

اشتباه‌های غنی:

۱- کنارزدن شخصیت‌های سیاسی اقوام از تصمیم‌گیری در قدرت.

۲- ساختن یک حلقه‌ی سلیقه‌ای فسادپیشه: غنی- محب- فضلی.

۳- کنارزدن قدرت‌های محلی اقوام تاجیک، هزاره و اوزبیک، برای این نیت‌ که جای آن‌ها با ط. ل. ب پُر شود. 

۴- واردکردن ط. ا. ل.ب در مناسبات قدرت برای تکمیل یک حکومت قومی متمرکز استبدادی. 

رفع اشتباه‌های غنی

۱- غنی بنابه واقعیت قومی و اجتماعی افغان‌ستان نیت، نوستالژیا و حسرت تک‌قومی‌سازی حکومت را کنار بگذارد. 

۲- حلقه‌ی تصمیم‌گیری سلیقه‌ ای چندنفره‌ی غنی- محب- فضلی به حلقه‌ی تصمیم‌گیری ملی تغییر کند. حضور تاجیک، اوزبیک، هزاره و... در این حلقه، بیان‌گر مشارکت ملی است. 

۳- مشارکت در قدرت در سطح ولایت‌ها و پای‌تخت کشور تطبیق شود. در ۳۴ ولایت کشور چند تاجیک، هزاره، اوزبیک و... والی، ولسوال و قومندان ولایت است؟ در قول اردوها و... کشور چند اوزبیک، هزاره، تاجیک و... قومندان است؟ 

۴- شیوه‌ی حکومت‌داری متمرکز به غیرمتمرکز تعییر کند. 

۵- همه باید به این نتیجه برسیم که اقوام افغان‌ستان در قدرت سیاسی مشارکت داشته باشند. در غیر آن هیچ قومی به تنهایی نمی‌تواند حکومت کند. 


یادداشت: غنی متوجه شده که ط. ا. ل. ب تغییر نکرده است. بنابراین غنی از ط. ا. ل. ب نمی‌تواند به عنوان عقبه‌ی سیاسی استفاده کند. پس به‌تر این است غنی تغییر کند.