-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

علمای پنجشیر آدم های مشکوک اند

 طالب دیشب منطقه ده صلاح را به وسیله یک نیروی دو هزار نفری که از قندز، بغلان، سمنگان و از کابل برده بودند، دو باره گرفته است. شماری از علماء که با طالبان ملاقات کرده بودند، به طالب گفته اند که مردم پنجشیر کدام مشکلی با شما ندارند؛ درصورتی که حمله نکنید.

مردم پنجشیر ازین چاپلوسی خود سرانۀ علماء دلگیرشده و لحن گفتارآنان با طالبان را نه پذیرفته اند. سارنوال کرام از قبل با دودمان حقانی آشنایی و ارتباط دارد. حال قراراست یک هیأتی به شمول والی پروان، حفیظ منصور، علم گل ایزدیار و فضل احمد معنوی جهت مذاکره به کابل بروند؛ اما احتمال رفتن شان به کابل ضعیف است؛ زیرا طالبان پویایی های نظامی خود به سوی پنجشیر را تشدید کرده و اندراب را ضربه زده اند. آن ها از همان موقعیت ده صلاح می توانند به سوی خاواک بیایند.