-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

قهقهه فتنه به مزارشریف نزدیک می شود


گزارش هایی رسیده که نوبت به تصرف کاخ های مزارنشینان است.

بحران سیاسی درکابل پس از تصرف سمنگان درحال بالا گرفتن است. از جمله استاد عطا نور متوجه شده است که هدف بعدی، مزارشریف است. اما ایشان درشبکه اجتماعی پیوسته آرایش داخلی کاخ های خویش را به نمایش می آورد و جلسه می گیرد. ازین قرار، نتیجۀ یورش طالب و رزم با طالب تا اندازۀ زیادی از پیش قابل قیاس است.

 چه ضمانتی است که یک خائن دیگری به پیروی از آصف عظیمی سمنگانی، در نبرد قریب الوقوع برسرمزارشریف، قبله به سوی طالبان عوض نه کند؟ همه ای فرصت ها از دست رفته است و نوعی سازه بین قدرت های منطقه یی درکار دخیل است.

گزارشی واصل شده است که طالبان برای به دام آوردن ائمه سیاسی شهر مزار، اولاً لشکرهای چند ملیتی را از دیگر مناطق فراخوان داده و ثانیاً به گرفتن شاهراه هایی نقشه می کشند که مزارشریف را به دیگرولایات وصل می کند. کسانی که درجلسۀ «تشکیل بسیج مردمی» درارگ گردهم آمده بودند؛ هنوز از روی خام اندیشی باور کرده اند که اشرف غنی به کمک شان خواهد شتافت!

مراد علی مراد وزن دفاع از مزار را برداشته نمی تواند؛ او درهیچ رزمی نه درخشیده است؛ تازه آن که موصوف، صلاحیت عملیاتی مستقل ندارد؛ دقیق مانند بسم الله محمدی.

غنی از همین حالا قوماندان قول اردوی شاهین را به کابل به بهانۀ تداوی طلبیده است. اگر تنها قول اردوی شاهین را می گذاشتند؛ به قوت بجنگد؛ هیچ ولسوالی درشمال ساقط نمی گشت.