-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

روش زنده گی اما مثل خلفای راشدین است

 سکینه امیری، گزارشگر روزنامه اطلاعات متن مصاحبه‌اش با یکی از افراد طالبان را چنین نوشته است:

"در حوزه سوم شهر کابل با سربازان پایین رتبه طالبان در مورد حجاب اسلامی و حدود شریعی صحبت می‌کردیم.

می‌خواستم بدانم که جدایی از سران طالبان، افراد این گروه، نسبت به زندگی شهری و مسایل مرتبط به زنان چه دیدی دارند.

خلاصه این جا می‌نویسم.

پرسش: دلیل حضور طالبان با این سر و وضع که موجب ایجاد ترس در شهر شده‌، چیست؟

طالب: شکر الحمدلله ما کفار را بیرون کردیم و کابل را فتح کردیم. ما برای تامین امنیت و پیاده کردن شریعت آمده‌ایم.

پرسش: شریعت اسلامی چیست و چه حکمی در مورد زندگی ما دارد؟

طالب: روش زندگی مثل صدر اسلام و خلفای راشدین است که مردم باید مثل آنان و مطابق حدیث و ارشادات اسلامی زندگی کنند.

پرسش: حکم شریعت در مورد پوشش اسلامی چیست، چه پوششی اسلامی است؟

طالب: مثلن این که زنان کدام لباس بپوشند که همه‌اش پوشیده باشد. مثل چادری و برقه که دست و صورت‌شان را می‌پوشاند.

پرسش: چرا چادری و برقه حجاب اسلامی است، آیا کدام آیت و یا حدیثی در مورد وجود دارد که درستی ادعای‌تان را ثابت کند؟

طالب: کدام آیت و حدیث نیست، خوب مگم جای زنان در خانه است و اگر بیرون می‌شود باید مطابق به شریعت عمل کنند. زنان تا فعلن حجاب اسلامی ندارند، اما به مرور اسلامی می‌شوند.

پرسش: آیا از دید شما من با این پوشش مسلمان هستم؟

طالب: بلی شما مسلمانید مگم لباس تان مشکل دارد.

پرسش: پس شما می‌گویید که لباس من مطابق به شریعت نیست و لباس اسلامی نیست؟

بلی لباس شما حجاب اسلامی نیست. باید چادری یا هم برقه بپوشید.

پرسش: اگر نپوشم شما مشکل دارید، من هیچگاه از آن لباس اسلامی شما نخواهم پوشید؟

طالب: لباس شما اسلامی نیست. مگم کدام مشکل نیست با این لباس. آهسته آهسته جور می‌شود."

خانم امیری افزوده است که "بعد از این صحبت دریافتم که هنوزم این گروه حتا ابتدایی‌ترین حق زن(حق انتخاب نوع پوشش) را به رسمیت نمی‌شناسد."

به باور او، "زنان و دختران امروز باید به ترس‌ها غلبه کنند و به کار و فعالیت‌شان باز گردند و به دختران دانش‌آموز و دانشجو قوت دهند. زنان نباید  قوانین محجور‌کننده‌ طالبان را عملی و آن را رسمیت ببخشد."

سکینه امیری زنان را به مبارزه برای تثبیت جایگاه شان در جامعه فراخوانده است: "لطفن ترس را بشکنید، برای تثبیت جایگاه انسانی تان و برای مطالبه حقوق اساسی‌تان برخیزید تا جامعه پیشرفت داشته‌باشد!"