-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۳, شنبه

هشدار به پنجشیر، مارشال دوستم واستاد عطا

من شما را از هم سرنوشت شدن با اسماعیل خان نمی ترسانم. درنسب نامۀ شما، واژۀ ترس و تخویف به چشم نمی خورد؛ اما واژه های فرصت سوزی، خام طمعی و زود باوری نسبت به «جلالت مأب» های تقلبی، درسرتاق شناسنامۀ سیاسی شما برجسته معلوم می شود. اگر سایۀ شکست دنبال تان بیفتد، از جنگ نه، از عنکبوت های اپراتیفی خواهد بود.

لابد خبر شدید که روح الله خان زاده، والی قندهار به دستور اشرف غنی به ‌ط‌البان تسلیم شد.

او همان « بزن بهادری» بود که ماه پیش در یک پیام تصویری با گردن بلند شمرده شمرده گفته  بود که درموجودیت من اگر طالبان قندهار را تصرف کنند خودم را «دار می‌زنم»، اما تسلیم نمی‌شوم!

لفاظی خان قندهار، بازی نقشی بود که استرجنرال های طالب منش، به دستور ارکان سه نفره، 12 ساعت قبل از تسلیمی شهر و قطعات نظامی ولایات جلو دوربین ها بازی کردند. سناریو قبلاً نوشته شده و هراپیزود آن از تصویب اشرف غنی و شورای خاص ارگ گذشته است. من این مورد را بازنشر می کنم تا صاف و بدون چند وچون، به مارشال دوستم و استاد عطا، خبربدهم که سرنوشت شما هردو، دریکی از اپیزود های کلیدی سناریوی ارگ و طالبان پیش از پیش رقم خورده است.  فقط فیلم گیری و اکشن، تصادفاً به تأخیر افتاده است.

درپایان فشرده می گوئیم که فردا یا پس فردا نوبت شما رسیده نی است. هرگاه، به عقبۀ پنجشیر وشمالی ازنظرعملیاتی و سفربری جنگی وصل نه شوید، میدان از دست تان می رود. اگر پنجشیر به کمک شما نیاید، زود باشد که فیلم برداری و اکشن مهم ترین اپیزود این سناریوی ضد ملی، در پنجشیر آغاز خواهد شد. سکوت مرموز در وضع الجیش پنجشیر، می تواند نعرۀ تاریخ از بهریک رستاخیز نجات دیگر باشد؛ گو این که می تواند عکس آن باشد.

با مغزتان مانور می کنند و یکه یکه شما را می شکنند. از ما « یک دهن گپ» بود.