-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۶, شنبه

افشای دروغی که چند صد سال عمر کرده، همیشه پنهان و تابو شده

آن هم از زبان جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا:

این را به قصد توهین نمي‌گویم؛ اما افغانستان‌ کشوري است که در تاریخ خود هیچ‌گاهي یک‌پارچه و متحد نبوده است. این کشور متشکل از طایفه‌هاي مختلف است که هيچ‌گاه باهم سازش نداشته‌اند.

تبصره: من که همیشه تاریخ می خوانم و دو کتاب خاص درتاریخ افغانستان نوشته ام؛ با تلخی تمام گواهی می دهم که این سخن بایدن، شیره و شربت صد ها کتاب نوشته شده و نوشته نا شده است.